Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Курган Віктор Панасович

Курган Віктор Панасович

Кандидат економічних наук, професор кафедри економіки і контролінгу Сумського національного аграрного університету. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04–Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). Опублікував понад 140 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі дві монографії. Результати наукових досліджень викладені в рекомендаціях щодо аграрного виробництва, прийнятих на рівні міністерства і обласних управлінь. Навчально-методичні розробки використовуються в навчальному процесі з дисципліни „Економіка підприємства". За значний внесок в організацію наукових досліджень і особисту плідну працю нагороджений трьома урядовими нагородами і срібною медаллю ВДНГ СРСР. Лауреат республіканської комсомольської премії ім. М. Островського в галузі науки і техніки. Наукові інтереси В.П. Кургана – розробка питань інтенсифікації тваринництва в умовах реструктуризації аграрних підприємств.

Карінцева Олександра Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економіки Сумського державного університету. Автор понад 80 наукових праць (у тому числі більше 10 монографій та підручників) з економіки природокористування, економіки підприємства, стійкого розвитку. Учасник багатьох наукових проектів, у тому числі міжнародних.
Карпенко Ганна Володимирівна

Карпенко Ганна Володимирівна

Карпенко Ганна Володимирівна – асистент кафедри психології Глухівського державного педагогічного університету
Ковальов Олександр Єгорович

Ковальов Олександр Єгорович

народився в 1948 році на Чернігівщині. Закінчив Івано-Франкове училище декоративно-прикладного мистецтва (Львівська область) та Одеський державний Південноукраїнський університет ім. К.Д. Ушинського (художньо-графічний факультет). Заслужений працівник народної освіти України, доцент Глухівського державного педагогічного університету.
Конозенко Павел Алексеевич

Конозенко Павел Алексеевич

Павел Алексеевич Конозенко (1926–2007) родился в селе Великая Писаревка Сумской области. Закончил Харьковский ветеринарный институт. Работал на производстве, затем научным сотрудником в Украинском научно-исследовательском институте экспериментальной ветеринарии. Защитил кандидатскую диссертацию. Басни писал на протяжении всей жизни, но особенно активно последние 30 лет. Печатался в газетах и журналах Харьковской, Сумской, Киевской, Запорожской, Крымской и Белгородской областей. Автор пяти сборников басен.
Косяк Валерій Андрійович

Косяк Валерій Андрійович

Косяк Валерій Андрійович – фахівець у галузі філософії людини та естетики. Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології і культурології. Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Автор монографій “Телесность в контексте красоты и спорта” (1996), “Эпистемология человеческой телесности” (2002) і багатьох наукових статей.
Ільїна Ніна Михайлівна

Ільїна Ніна Михайлівна

Ільїна Ніна Михайлівна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Глухівського державного педагогічного університету
Какутич Євгеній Юрійович

Какутич Євгеній Юрійович

кандидат економічних наук, директор Науково-дослідного інституту сталого розвитку та природокористування (м. Сімферополь), викладає на економічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Відомий фахівець з питань екологізації підприємницької діяльності, сталого розвитку, економічних проблем дослідження екологічної безпеки розвитку продуктивних сил, автор численних публікацій у вітчизняних виданнях
Ілляшенко Сергій Миколайович

Ілляшенко Сергій Миколайович

Завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету, доктор економічний наук, професор. Фахівець у галузі маркетингу інновацій, інноваційного менеджменту, економічного ризику, економіки інформації. Автор близько 400 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 50 монографій, підручників, навчальних посібників.

Завальна Жанна Вікторівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи. Автор понад 25 наукових робіт, у тому числі 20 наукових статей та 4 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: адміністративне, фінансове та цивільне право.